Real Estate & Chartered Surveyors
Call us +357 22 27 00 19

Νέο Σχέδιο για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων επενδυτών

Published on: 04 November 2016

Όπως είναι γνωστό το νέο Σχέδιο θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου 2016, βασικός στόχος είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναθεώρηση του «Σχεδίου για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων επενδυτών/ επιχειρηματιών» και έθεσε νέα και πλέον πρόσφορα κριτήρια με βάση τα οποία θα αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα αλλοδαποί επιχειρηματίες/ επενδυτές. Από την πλευρά μου και από τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο ενεργοποιούμαι, τον τομέα των ακινήτων, σαφώς και θεωρώ τις νέες ρυθμίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όπως είναι γνωστό το νέο Σχέδιο θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου 2016, ενώ όπως αναφέρει η εισαγωγική βάση των νέων ρυθμίσεων, βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο.

Αξίζει να πούμε ότι ήδη στις πωλήσεις ακινήτων και για τον μήνα Αύγουστο, διαπιστώθηκε σταθερή ανοδική πορεία, φτάνοντας στο 50% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. 

Ως βασικοί παράγοντες που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για την αγορά ακινήτων εκτιμάται ότι είναι ο καλά οργανωμένος τομέας παροχής υπηρεσιών, το σταθερό πολιτικό περιβάλλον και οι καλές κλιματολογικές συνθήκες. Το ότι ανήκει στην ΕΕ της δίνει επιπλέον στρατηγικά και οικονομικά πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με τις συνθήκες ασφαλείας που προσφέρονται.

Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο η διαδικασία Πολιτογράφησης θα ολοκληρώνεται συντομότατα, εκτιμάμε σε 3-4 μήνες, ενώ τα κατώτατα όρια επενδυτικής δραστηριότητας μειώνονται στα €2mln από €5mln), και παρέχεται πιο ευέλικτο πλαίσιο κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται. Οι επενδυτές δεν πρέπει να κατοικήσουν στην Κύπρο και δεν γίνονται φορολογικά υπόχρεοι (εκτός αν διαμένουν πέραν των 183 ημερών στην Κύπρο). Το σχέδιο είναι σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2016 και μετά.

Όπως ρητά αναφέρεται στην εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων, στόχο τους αποτελεί η προσέλκυση ξένων επενδυτών για επενδύσεις στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων και οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.

Συγκεκριμένα στον τομέα αυτό και για το πρώτο επίσης οκτάμηνο του 2016, οι πωλήσεις σε αλλοδαπούς σημείωσαν αύξηση 16,6% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2015.

Στην σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη δημοσίευση με τίτλο «Νέα Κριτήρια για κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερoμηνίας σημειώνεται επίσης, ότι οι αιτήσεις πολιτογράφησης που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του υφιστάμενου Σχεδίου ημερομηνίας θα εξεταστούν στη βάση των διατάξεων του εν λόγω Σχεδίου, εκτός και αν οι αιτούντες/ επενδυτές επιθυμούν να αποσύρουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν εκ νέου στη βάση του νέου Σχεδίου.

Υπόψη ότι την περίοδο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016 θα ισχύουν και τα δύο Σχέδια και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στη βάση οποιουδήποτε εκ των δύο Σχεδίων.

Ας ελπίσουμε τα καλύτερα.

Λάμπρος Καλογήρου 

BSc (Hons) MRICS  

Urban Keys Chartered Surveyors Ltd

 

 

About Urban Keys Real Estate & Chartered Surveyors

Headquartered in Nicosia, Cyprus and with a reach in all districts, Urban Keys Real Estate & Chartered Surveyors is a new venture with longstanding roots as real estate agents, property valuers and surveyors, offering consulting services to a wide range of clients and on all types of property matter – selling, buying, renting, leasing property throughout Cyprus.

Urban Keys is a young, fresh, dynamic and innovative agency. Our approach ensures the property sector in Cyprus is consistent to international standards, as well as made to suit a new generation, changing real estate market, and changing economy.

Urban Keys Real Estate & Chartered Surveyors
70, 28th October Avenue
Office 102, Engomi
2414, Nicosia, Cyprus.
Telephone:+357 22 27 00 19
Mobile:+357 99 43 44 51
E-mail:info 'at' urban-keys.com
Website:www.urban-keys.com

Return to Homepage

Cyprus Real Estate News


Prev |     Page 1 of 10
 
Search for a Property in Cyprus
BuyRentCheap Rent  Price Range   to  
Rent to BuyProperty ExchangePlot Granting  Bedrooms   to  
Or, Search by
MAP
Property Type
Or, Search by RN