Недвижимость & Оценка
Звоните +357 22 27 00 19

Οι Εκτιμήσεις Τιμών Ακινήτων Και Οι Επικρατούσες Συνθήκες στην Αγορά

Опубликовано: 18 August 2016

Οι Εκτιμήσεις Τιμών Ακινήτων Και Οι Επικρατούσες Συνθήκες στην Αγορά

Μιλάμε για αειφόρο ανάπτυξη και όλοι επικροτούμε! Αποτελεί προαπαιτούμενο στους στόχους μας, κυρίως αν το ‘μέλλον’ αφορά και στα παιδιά μας.
Τι όμως περιλαμβάνει η αειφόρος ανάπτυξη; Τι χρειαζόμαστε για να ζούμε σε περιβάλλον οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο;
Φυσικά και η διατήρηση των φυσικών πόρων, η αρμονία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής με προοπτική στο μέλλον, αποτελούν βασικά στοιχεία της.
Αλλά ας έρθουμε στο δομημένο ή υπό ανάπτυξη περιβάλλον και ας εξετάσουμε τον τρόπο προσδιορισμού των αξιών της γης και των υπαρχόντων ή υπό δημιουργία ακινήτων.
Γεγονός αποτελεί ότι το κάθε ακίνητο αποτελεί μία εντελώς ξεχωριστή περίπτωση του οποίου η αξία και η απόδοση προσδιορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα του ευρύτερου πλαισίου της αγοράς. Η αξία των ακινήτων μεταβάλλεται με το χρόνο, άλλες φορές σε προβλεπόμενα όρια και άλλες φορές μάλλον απροσδόκητα, εξαρτώμενες θετικά ή αρνητικά από συγκυρίες τοπικές ή και παγκόσμιες.
Ως εκ τούτου η Εκτίμηση ενός ακινήτου είναι διαδικασία που επιδιώκει να καταγράψει την ‘αντικειμενική’ τιμή και όχι την ‘ανταλλακτική’ τιμή όταν πχ. διατίθεται προς πώληση.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Επαγγελματικών Προτύπων, που θέτει η ΣΕΕΑΚ (Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου) η εκτίμηση ενός ακινήτου αποτελεί γνωμοδότηση που αποτυπώνει την αξία ενός ακινήτου κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της εκτίμησης. Ο βαθμός ακρίβειας της εκτίμησης επηρεάζεται από τα φυσικά, πολεοδομικά και νομικά χαρακτηριστικά του υπό εκτίμηση ακινήτου, τους περιορισμούς που υφίστανται στην αναζήτηση πληροφοριών ή σε παρασχεθείσες πληροφορίες, στη ρευστότητα/ δραστηριότητα/ μεταβλητότητα στην κτηματαγορά, άλλα και από σημαντικά οικονομικά και άλλα φύσεως γεγονότα που προκύπτουν στην τοπική και διεθνή αγορά κατά την εκτίμηση. Η εκτίμηση συνδυάζεται με τις οποιεσδήποτε κατάλληλες υποθέσεις ή ειδικές υποθέσεις εφόσον μπορούν εύλογα να θεωρηθούν ρεαλιστικές, σχετικές και έγκυρες σε σχέση με τις ιδιαίτερες περιστάσεις της εκτίμησης.
Ως εκ τούτου ο Εκτιμητής Ακινήτων δεν δημιουργεί ούτε και ρυθμίζει την κτηματαγορά αλλά την ακολουθεί, την μελετά, αναλύει τις πληροφορίες που έχει ενώπιον του και παραθέτει τη γνωμοδότηση του.
Πρόσφατα παρατηρήθηκε στην τοπική αγορά ακινήτων έντονη διαφοροποίηση στις κατατεθειμένες αξίες ακινήτων, όταν η Κεντρική Τράπεζα στην Κύπρο αμφισβήτησε κατά 50% περίπου, την εκτίμηση του Κτηματολογίου σε σχέση με την αξία κρατικής ακίνητης περιουσίας, που θα της παραχωρείτο στο πλαίσιο μνημονιακής υποχρέωσης και η οποία θα έπρεπε να φτάνει σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αναφέρθηκε, επίσης ότι πραγματοποιούνται λανθασμένες εκτιμήσεις και για σκοπούς φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, ΣΕΕΑΚ, τα μέλη του Συνδέσμου, είναι στελέχη πλήρως καταρτισμένα, τόσο από ακαδημαϊκής άποψης, όσο και από πλευράς πρακτικών εμπειριών και παράλληλα είναι μέλη Διεθνών Οργανισμών, όπως το Royal Institute of Chartered Surveyors. Άλλωστε και ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης και Διαχείρισης της Γης του “International Federation of Surveyors (FIG)”. Το επάγγελμα διέπεται επίσης από τους κανονισμούς του ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου) το οποίο εκδίδει τις άδειες εξάσκησης επαγγέλματος.
Ο Λάμπρος Καλογήρου, πεπειραμένος Εκτιμητής Ακινήτων και μέλος της ΣΕΕΑΚ προσθέτει: ‘Αναγνωρίζουμε απόλυτα ως ΣΕΕΑΚ, τον σημαντικό ρόλο που έχουμε σε σχέση με την οικονομία. Είναι γι’ αυτό που ο Σύνδεσμός μας, Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, προσπαθεί συνεχώς και ακούραστα να διαφωτίζει τον κόσμο και παράλληλα να παρέχει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση στα μέλη του.   Lambros Kaloyirou
BSc (Hons) MRICS
Urban Keys Chartered Surveyors Ltd

 

 

Об Urban Keys Риэлторы & Диплом. Оценщики

Штаб-квартира в Никосии, Кипр и действующие офисы в каждом регионе страны, Urban Keys Риэлторы & Диплом. Оценщики - новое предприятие с опытом работы агентов по недвижимости, экспертов недвижимости и геодезистов, оказывает консультационные услуги широкому кругу клиентов по вопросам в сфере недвиж. и на всех этапах сделок с недвиж. - продажа, покупка, аренда, лизинг по всему Кипру.

Агентство Urban Keys отличается свежим взглядом, динамичным и инновационным характером работы. Мы обеспечиваем соответствие рынка недвижимости Кипра международным стандартам, учитывая запросы нового поколения, изменяем сам рынок, а, следовательно, и экономику.

Urban Keys Real Estate & Chartered Surveyors
70, 28th October Avenue
Office 102, Engomi
2414, Nicosia, Cyprus.
Телефон:+357 22 27 00 19
Моб:+357 99 43 44 51
Эл.Почта:info 'at' urban-keys.com
Вэбсайт:www.urban-keys.com

Вернуться на Главную

Риэлтерские Новости Кипра


Назад |     Стр 1 из 10
 
Поиск Недвижимости на Кипре
КупляАрендаАренда Недорого  Цены   До  
Аренда на ОткупОбмен НедвижимостиЗем. Участки  Спален   До  
Или, Поиск по Тип Недвиж.
Или, Поиск по RN